facebook tracking

Jokainen päivä on uusi, opettava ja erilainen.

Kehittyvät toiminnanohjausjärjestelmät ja työskentely digitalisaation ja kotihoidon rajapinnassa kuulostivat ratkaisukeskeisen toiminnan ihmisen korvaan mielenkiintoiselta, joten päätin hakea Kotona asumisen -tiimin projektipäälliköksi vuosi sitten. Laaja-alainen työkokemukseni myynnistä, asiakaspalvelusta ja tietojärjestelmien projektitehtävistä niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta puolsivat valintaani.

Projektipäällikkönä työskentelen kotikonttorilta käsin kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmien ja sähköisen ovenavauksen käyttöönotoissa. Käytännössä se tarkoittaa, että työni tapahtuu asiakasrajapinnassa ja päivittäisessä työssäni näen, miten digitalisaatio valjastetaan palvelemaan kotihoitoa ja sen asiakkaita. Myös asiakastuen prosessien kehittäminen sekä järjestelmäkehityksen vaatimushallinta on osa työtäni.

Työssäni parasta ja motivaation lähde ovat asiakaskohtaamiset ja asiakkaiden haasteiden ratkaiseminen. Asiakkaiden erilaisuus ja käyttöönottoprojektien vaihtelevat tukitarpeet lisäävät oman työni haasteita ja siihen voin vastata vain pitämällä oman tietopankkini ajan tasalla ja tukemalla jokaista asiakasorganisaatiota yksilöllisesti muutosten tiellä. Aina pitää olla valmiina oppimaan uutta ja kehittymään, koska yksikään päivä ei ole samanlainen.

Yhdessä kohti parempaa huomista

Työlläni on selkeä yhteiskunnallinen vaikutus ja sen päämääränä on parantaa yksilöllistä hoitoa lisäämällä asiakasaikaa ja turvallisuutta, sekä mahdollistaa hoitoa koskevan tiedon välitys reaaliajassa. Meillä on asiakkaita ympäri Suomen, jolloin nykyaikaisten työtapojen merkitys korostuu. Tiimissämme vallitsee täydellinen luottamus ja annamme täyden panoksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Omalta osaltani haluan tehdä aina parhaani ja olla kollegoideni tukena tarvittaessa, sekä kehittyä työssäni.

Digitaaliset etäratkaisut ovat osa kotihoidon toimintaa pian laajemminkin ja toiminnanohjausjärjestelmien kehitystyö jatkuu. Kehitystavoitteena on optimoida myös kotihoidon resurssointia siten, että se palvelee kotihoidon esimiehiä paremmin huomioiden henkilöstön osaamisen, liikkumisen, tiimit ja työajat, mutta ennen kaikkea huomioiden asiakkaan tarpeet entistä paremmin.

Tierassa ymmärretään, että työntekijät todellakin ovat yrityksen tärkein voimavara. Työnantaja tukee osaamisen kehittämistä tarjoamalla lisäkoulutuksia ja meille on tarjolla mielenkiintoisia urapolkuja. Omat tehtäväni muuttuvat vuoden vaihteessa ja siirryn palvelupäälliköksi, jolloin keskityn lähinnä mobiilikotihoidon asiakkuuksien hoitoon sekä prosessien ja palveluhallinnan kehitykseen. Tieralla on helppoa olla töissä, koska yrityksen arvot osuvat yksiin omien arvojeni kanssa, niin työ- kuin yksityiselämän puolella. Varsinaisten työtehtävien ohella olen mukana Tieran yrityskulttuurin kehittämistiimissä ja pääsen osaltani vaikuttamaan Tieran sisäisen toiminnan ja kulttuurin kehittämiseen.

Vapaa-ajalla vietän aikaa perheen kanssa ja tärkeä paikka sydämessäni on myös luonnolla, minut voi bongata useamman kerran viikossa Pepe-koirani kanssa Kangasalan harjumaisemista tai Roineen rannoilta. Tällä hetkellä minulla on myös projektina kirjan kirjoittaminen, lähteenä ovat isoisäni 2. maailmansodan aikaiset kirjeet, joita hän lähetti rintamalta lähes päivittäin isoäidilleni. Nämä kirjeet löytyivät liki 60 vuotta sodan päättymisen jälkeen Nekalan koulun remontin yhteydessä ja ne toimitettiin äidilleni tuolloin. Isoisäni toimi kyseisen koulun vahtimestarina kymmeniä vuosia ja hän asui perheineen vahtimestarille tarkoitetussa asunnossa, sittemmin kirjastoksi muutetussa.

Joko Kuntien Tiera Oy on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

Teamtailor

Työnantajamielikuva / Employer Branding Teamtailorilta