facebook tracking

Asiakkuuspäälliköstä kuntakentän digikehittäjäksi

Siirryin Tieralle alun perin asiakkuuspäälliköksi Kajaanin kaupungilta. Kajaanin kaupungin toimintaympäristö oli varsin rajallinen ja tuolloin halusin oppia tuntemaan paremmin kuinka suuret kaupungit ja niiden tietohallinnot toimivat. Asiakkuuspäällikön tehtävä Tieralla oli näköalapaikka suoraan sinne mihin halusin. Vajaan vuoden päästä siirtymisestäni etenin Sote- ja kuntaratkaisujen johtajaksi. Tässä tehtävässä pääsin suoriin keskusteluihin asiakkaidemme toimialajohdon ja johdon kanssa ja tätä kautta vaikuttamaan kuntakentän kehitykseen enemmän kuin aikaisemmassa työssäni asiakkuuspäällikkönä.

Tieran syksyn 2019 organisaatiouudistuksen myötä minulle aukesi tilaisuus toimia entistä omanäköisemmässä työssä uuden Asiakkuus-yksikön vetäjänä. Asiakkuus-yksikkö toimii suorassa kontaktissa eri alueiden asiakkaisiin. Näin jälkikäteen todettuna olen liiketoiminnan vetäjänä saanut juuri niitä haasteita mitä alun perin lähdin Tieraan siirtyessäni hakemaan.

Työviikkoni alkaa maanantaisin kotipäivällä ja silloin keskityn yksikön johtamiseen ja johtoryhmän tehtäviin. Työtehtävieni pääpaino on kuitenkin asiakkaissa, joten tiistait, keskiviikot ja torstait menevät milloin missäkin päin Suomea asiakas- tai toimittajatapaamisisissa. Perjantait vaihtelevat ja yleensä ne kuluvat joko tapaamisissa tai tulevan viikon valmistelussa.

Suomen kaupungit ovat tulleet tutuiksi ja matkustuspäiviä kertyy vuodessa paljon. Vuorovaikutus ja ratkaisujen rakentaminen yhdessä asiakkaan kanssa ovat kuitenkin työni suola, joten matkustuksen tuoma kuormitus kompensoituu työn imulla. Arkea tasapainottaa vapaa-aika, joka kuluu osittain liikunnan parissa. Pyöräily on mukavaa puuhaa ja Helsingissä minulla on polkupyörä, joka on kovassa käytössä silloin kun olen siellä päin. Pyöräilykilometrejä on kertynyt yli 4000 kuluneen vuoden aikana.

Kehittyminen itsensä haastamisella ja tavoiteasetannalla

Tiimityö, vaihtuvat työtehtävät ja asiakkaiden kanssa työskentely ovat ehdottomasti työni parhaita puolia. Tehtävässäni riittää haastetta, mutta tämä toimii myös motivaattorina. Työni keskeisin haaste liittyy liiketoiminnan kokonaisuuden hallintaan. Tuottamiemme palveluiden on oltava laadukkaita ja jatkuvia, ja niitä pitää pystyä kehittämään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Myös toimittajakentän on toimittava oikein ja kaiken lisäksi tämän kokonaisuuden pitää olla synkroniassa keskenään. Kokonaisuuden hallinta edellyttää laajaa liiketoimintaymmärrystä, teknologia- ja toimialaosaamista sekä hyviä johtamistaitoja.

Oma johtamisfilosofiani perustuu yksilöön ja sen motivointiin. Yksilölle pitää tarjota mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen ja hänellä pitää olla riittävästi motivoivia haasteita. Haastan tiimiäni henkilökohtaisilla tavoitteilla, jotka käydään kaikkien kanssa erikseen läpi. Isossa kuvassa johtamistapani sopii Tieraan hyvin, vaikka vähän säädettävää saattaakin löytyä. Hyvät tarkoitusperäni johtamisessa saattavat tosin näyttäytyä hektisessä arjen sekamelskassa eri tavoin.

Asiakkaidemme tulevien haasteiden ratkaisu ja kokonaisuuksien edistäminen tekee tulevaisuudesta mielenkiintoisen, koska koko toimintaympäristö on murroksessa. Onnistuminen edellyttää luonnollisesti vuosittaisten liiketoiminnallisten tavoitteiden asettamista, mutta myös halua itsensä likoon laittamiseen ja kehittämiseen. Aina pitää pystyä katsomaan itseään peilistä ja tunnistaa asiat mitä voisi tehdä entistä paremmin!  

Joko Kuntien Tiera Oy on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

Teamtailor

Työnantajamielikuva / Employer Branding Teamtailorilta