facebook tracking

Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy är ett aktiebolag som ägs av kommunaktörer och vars uppgift är att utveckla ICT- tjänster och digilösningar inom ett nätverk i de kommuner, städer och landskap som är ägarkunder, men också tillsammans med andra offentliga och kommersiella aktörer. Just nu har Tiera mer än 340 kommunaktörer som ägare.

Tiera grundades 2010 som plattform och samarbetsforum för kommunernas gemensamma utvecklingsprojekt. Målet var att sammanföra den enskilda kommunaktörens behov av IT-lösningar och -resurser på ett nytt sätt till en del av ett nationellt nätverk som utvecklar och levererar IT-lösningar genom nära styrning av ägarkunderna.

Vårt arbete bygger på unik kännedom om våra kommuner och landskap och förståelse för ICT-behoven utgående från ägarkundernas verksamhet. Vi kan erbjuda produktifierade ICT-tjänster och digilösningar av hög kvalitet som stöder utvecklingen av våra kunders verksamhet för att skapa en fungerande vardag. 

Tiera är organiserat i fyra olika enheter, som är indelade i team enligt de tjänster de erbjuder:

 

ICT-tjänster (ICT-palvelut)

ICT-tjänster består av Outsourcade IT-tjänster (Ulkoistuspalvelut) och ICT-lösningar (ICT-ratkaisut) enheterna.

ICT-tjänster är vår största affärsenhet sett såväl till omsättning som till antalet anställda. ICT-tjänster producerar helhetslösningar omfattande allt från grundläggande ICT-tjänster såsom användarstöd till administration av stora miljöer med arbetsstationer samt datacenterlösningar. ICT-tjänster producerar också olika slag av mervärdestjänster för kommunernas behov. Också Tieras webshop som erbjuds åt kunderna ingår i ICT-tjänster.

Digilösningar (Digiratkaisut)

Enheten Digilösningar består av affärsenheterna Ledning och administration (Johtaminen ja hallinto), Välmåendetjänster (Hyvinvointipalvelut), Utveckling och plattformar (Kehittäminen ja alustat), Projektledning och experttjänster (Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut) samt SmartCity. 

Affärsenheterna inom Digilösningar utvecklar och producerar applikations-, upphandlings- och experttjänster för olika kommunaktörers domäner och förvaltning. Vårt mål är att producera ICT-lösningar som stöder våra kunders verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det här möjliggörs tack vare färdigt upphandlade tjänster och expertisen både inom Tiera och Tieras nätverk. 

Kundrelationer (Asiakkuudet)

Enheten Kundrelationer sammanför Tieras kundansvariga på olika håll i Finland och garanterar att våra ägarkunder har tillgång till de bästa ICT- och digilösningar som stöd för verksamhet och utveckling. Också Tieras kommunikations- och marknadsföringsteam ingår i enheten Kundrelationer. 

Interna tjänster (Sisäiset palvelut )

Interna tjänster stöder de övriga enheterna och hjälper dessa att uppnå uppställda mål. I Interna tjänster ingår teamen för ekonomi, IT-hantering, juridiska frågor, upphandlingar samt HR.

Nätverk med oss på finska!

Tiera är rikstäckande men samtidigt en lokal aktör. Vi arbetar decentraliserat på olika håll i landet i organisationer och team, distansarbete är alltså vardagsmat för oss. Trots långa avstånd har vi en nära och god arbetsgemenskap. På Tiera trivs vi ihop och vill nå framgång tillsammans. Vi är vänliga och serviceinriktade med en stark intern företagaranda. Vi arbetar alltid för våra ägarkunders bästa och vi är stolta över vårt arbete då vi bygger en bättre morgondag för alla oss kommuninvånare.

Som ett rikstäckande utvecklingsföretag erbjuder vi mångsidiga uppgifter för experter som vill vara med och utforma och utveckla ICT-tjänster inom kommunala sektorn. För dem som jobbar på Tiera erbjuder vi karriärvägar, som ger möjlighet till att målmedvetet utveckla och fördjupa de egna expertkunskaperna. 

Just nu är vi över 250 kollegor som jobbar på Tiera på 17 orter - Asikkala, Leppävirta, Hattula, Helsingfors, Janakkala, Kemi, Kuusamo, S:t Michel, Orimattila, Riihimäki, Sastamala, Siilinjärvi, Tammerfors, Tavastehus, Vasa, Vichtis och Åbo och dessutom på hemmakontor.

Några Tiera-kollegor berettar:

Jag gillar Tieras förvaltningskultur och de moderna tillvägagångssätten. Samarbetet med mina överordnade går bra, även fast vi inte möts ansikte mot ansikte ofta. Min förman är aktiv, motiverande och skicklig på att ge konstruktiv feedback. I Tiera finns det även goda möjligheter att gå vidare i karriären.

Möjligheterna att utvecklas inom karriären sker genom färdigt definierade steg: antingen inom det egna expertisområdet eller genom möjlighet till byte till helt nya arbetsuppgifter.

Kring mig finns många människor, som jag trivs med. Mellan oss finns ett starkt förtroende, en kultur av att hjälpa varandra och bra humor.

De varierande arbetsuppgifterna hör till de bästa sidorna och motivationsfaktorerna i mitt arbete.

Bekanta dig med oss och vårt sätt att jobba pä våra karriärsidor pä finska

Så här arbetar vi:

Vi som jobbar på Tiera har tillsammans definierat fyra värderingar som utgångspunkt för hur vi arbetar. De här värderingarna styr vår verksamhet och beskriver vårt sätt att arbeta.

Vi är starkt med och utvecklar kommunerna.
Vi hjälper våra ägare att utveckla sin verksamhet och möjliggör förändringar genom att erbjuda kundorienterade system- och tjänstelösningar tillsammans med våra samarbetspartner. Vi är en effektiv samarbetspartner och resultaten av vårt arbete syns både i de enskilda kommunerna och på riksomfattande nivå.
Vi är en effektiv och orädd partner.
Vårt arbete förbättrar både våra kunders och Tieras operativa och finansiella effektivitet. Vi har nya infallsvinklar och mod att göra saker på nya sätt.
Vi visar omsorg och trivs med vårt arbete.
Respekt och tillit utgör grunden för vårt samarbete. Vi arbetar i en positiv miljö och har som mål att alla Tiera-kollegor ska trivas. Vi tar ansvar för oss själva och bryr oss om varandra.
Vi är stolta över det vi gör.
Vi har stark expertis inom vårt eget område. Vi förbinder oss till att utveckla vår yrkesskicklighet och kompetens. Vi är stolta över det arbete vi gör och var och en av oss är med och bygger en bättre morgondag.

På basis av våra värderingar har hela vår personal varit med och skapat Tieras Sininen kirja (Tieras Blå bok, tillsvidare endast på finska), som beskriver Tieras sätt att arbeta. I Sininen kirja sammanfattas de verksamhetsmetoder och värden som vi tillämpar i vårt arbete och i kommunikationen med våra arbetskollegor, kunder och samarbetspartner. Syftet med Sininen Kirja är att bygga och möjliggöra en företagskultur där vi jobbar på rätt sätt.

Tiera är ett samhälleligt företag

Förbundet för finländskt arbete beviljade kommunaktörernas företag Kuntien Tiera Oy rätten att använda märket Ett samhälleligt företag som ett tecken på att företaget lyckats uppfylla de samhälleliga krav som ställts på företaget.  För våra ägare uppgick värdet av den effektiverade verksamheten och de direkta inbesparingarna av ICT-kostnader till 265 miljoner euro enligt 2018 års volymer och målet är att producera effektivitetsfördelar till ett värde av en miljard euro 2025.

Samhälleliga företag agerar ansvarsfullt och bär samhälleligt ansvar. De bedriver hållbar långsiktig affärsverksamhet och använder minst hälften av sin vinst för att utveckla verksamheten.  Samhälleligt företagande är affärsverksamhet som är starkt bundet till värderingar, ekonomiskt lönsam och förenlig med hållbar utveckling. 

Det är karaktäristiskt för samhälleliga företag att de förnyar sina tjänstestrukturer och producerar välmåendeservice på ett humant och ekonomiskt hållbart sätt. Samhälleliga företag sysselsätter och utvecklar sina tjänster utgående från de lokala förutsättningarna och de använder sin vinst för att förbättra välmåendet i lokalsamhället. 

Tiera är stolt över att vara Ett samhälleligt företag.

Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Asikkala

Asikkalantie 12
17200 Asikkala Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Hattula

Pappilanniementie 9
13880 Hattula Ajo-ohjeet

Hämeenlinna

Palokunnankatu 26
13100 Hämeenlinna Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Janakkala

Juttilantie 1
14200 Janakkala Ajo-ohjeet

Kemi

Valtakatu 27
94100 Kemi Ajo-ohjeet

Kuusamo

Keskuskuja 6
93600 Kuusamo Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Leppävirta

Savonkatu 39
79100 Leppävirta Ajo-ohjeet

Mikkeli

Mannerheimintie 1
50100 Mikkeli Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Orimattila

Papintie 2
16300 Orimattila Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Riihimäki

Hämeenkatu 40
11100 Riihimäki Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Sastamala

Puistokatu 11
38200 Sastamala Ajo-ohjeet

Siilinjärvi

Kapteeninväylä 5
70900 Toivala Ajo-ohjeet

Tampere

Kalevantie 2
33100 Tampere Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Turku

Tykistökatu 4A
20520 Turku Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Vaasa

Raastuvankatu 33
65100 Vaasa Ajo-ohjeet

Vihti

Liukkaankuja 1
03400 Vihti Ajo-ohjeet Näytä sijainti

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta