facebook tracking

Monipuoliset tehtävät ja roolit innostavat

Tulin vuonna 2011 Tieralle käynnistämään Tieran palvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittelyä yhdessä tiimin kanssa sekä tuottamaan kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijapalveluita asiakkaillemme. Tieraa ennen työskentelin Capgeminin isossa ulkoistusprojektissa kaupan- ja logistiikan asiakkaalle teknisenä arkkitehtinä ja muutoshallinnasta vastaavana konsulttina. Nokia IT:ssä työskentelin 8 vuoden ajan globaalin yritysarkkitehtuurin ja konsernihallinnon IT ratkaisu- arkkitehtuurin parissa. Työurani aloitin jo opintojen yhteydessä kouluttajana ja työpajojen fasilitoijana sekä virallisesti asiantuntijan tehtävissä aloitin vuonna 1997 Telecom Finlandissa mobiili-internet ja intranet-ratkaisujen kehittämisen parissa. Työuraani on siis mahtunut jo tähän mennessä melkoinen kirjo erilaisia teknologioita, arkkitehtuureita kuin menetelmiäkin.

Tierassa työskentelyni aikana olemme kasvaneet startup- yrityksestä tunnistetuksi ja tunnetuksi kansalliseksi vaikuttajaksi. On tärkeää, että panostamme Tierassa myös jatkuvasti oman yrityskulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseen. Yrityskulttuurimme perusta ovat Tieran arvot, jotka olemme määritelleet yhdessä kaikkien Tieran työntekijöiden kanssa jo kolmisen vuotta sitten.

Vuodesta 2013 lähtien siirryin vähitellen Tierassa enemmän asiakkuuksien hoidon ja myynnin tehtäviin. Muutoksien taustalla on ollut oma halu kehittyä monipuolisesti erilaisten tehtävien kautta, sekä organisatorinen kehitys, joka on mahdollistanut siirtymisen.

Tierassa työni tarkoituksena ja punaisena lankana on ollut rakentaa ja hahmottaa asiakkaille sopivia ratkaisuja, sekä myöskin yhteensovittaa eri ICT-ratkaisuja eri toimintaympäristöihin sopiviksi. Yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien kanssa on ehdoton työn rikkaus. Olemme saaneet pienellä tiimillä ja sujuvalla yhteistyöllä paljon vaikuttavia asioita aikaiseksi ja siitä esimerkkinä mainittakoon Tieran sovelluspalveluista Mobiili kotihoito ja PSOP, sekä asiantuntijapalveluna kuvatut kuntasektorin yhteiset viitearkkitehtuurit, joista osaa on kuulemani mukaan hyödynnetty referenssiarkkitehtuureina myös yritysmaailman puolella.

Jaana Siitari TT.jpgAsiantuntijakokemuksestani yritysmaailman IT:stä on ollut paljon apua Tierassa toimiessani, ja samalla olen oppinut itse paljon lisää mm. konsultoinnista ja asiakkuudenhoitoon liittyvistä tehtävistä. Minut pitääkin "liikkeessä" ja motivoituneena mahdollisuus oppia uusia asioita ja kehittyä erilaisten tehtävien ja roolien kautta. Vastapainoksi työlleni haen tasapainoa luonnossa liikkumisesta, käsitöistä sekä kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan parista. Olen pienimuotoisesti ollut mukana mm. muistisairaiden musiikkituokioiden vetäjänä. Vapaaehtoistoiminta on antanut paljon itselle henkilökohtaisesti, ja tukenut myös sote-sektorilla työskentelyäni Tierassa.

Kohti tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa

Tierassa hienoa on se, että pääsee itse osallistumaan ja vaikuttamaan palveluiden kehitykseen alusta lähtien yhteistyössä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Uskon, että tulevaisuuden yhteiskunta on vahvasti tietoon ja osaamiseen perustuva yhteiskunta, joka edellyttää yhteisöjen jäseniltä uudenlaista osaamista datan hyödyntämiseksi ja uusien teknologiaratkaisujen soveltamiseksi erilaisiin käyttötarkoituksiin. Olenkin tällä hetkellä työskentelemässä yhdessä kollegoiden kanssa projektissa, jossa määritellään Tiedolla johtamisen ja tietojohtamisen kokonaisuutta.

Muutama kollegani

Joko Kuntien Tiera Oy on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

  • Anne Holopainen
  • Anne Talvitie
  • Antti Hälikkä
  • Anu Lamberg
  • Arja Fodstad
  • Arto Vainiomäki
  • Atte Silventoinen
  • Christo Romberg
  • Erkki Laine
  • Firzeta Jakupovic
Teamtailor

Työnantajamielikuva / Employer Branding Teamtailorilta