facebook tracking

Työskentelen Tieran ICT-palvelujen Ulkoistuspalvelut-yksikössä tuotantopäällikkönä ja osa rooliani on toimia kahdessa eri tiimissä työskentelevien asiantuntijoiden lähimpänä esimiehenä. Toinen iso osa toimenkuvaani on olla mukana liikkeenluovutuksissa, joissa ulkoistuspäätösten myötä eri kunnat tai muut vastaavat tahot siirtävät IT-palveluidensa tuottamisen Tieralle ja samalla myös henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä Tieran palkkalistoille. Toimin siirtyvien henkilöiden esimiehenä vähintäänkin muutosvaiheen ajan ja tällä hetkellä tiimiläiseni työskentelevät joko sovellustuki- tai pilvipalveluiden parissa. Jo aloittaessani Tierassa syksyllä 2019 tiesin, että työtehtäväni tulevat pääosin liittymään näihin liikkeenluovutusten mukanaan tuomiin muutosprosesseihin ja niiden hallintaan.

Käytännössä olen liikkeenluovutuksissa tiiviisti mukana sekä kartoittamassa lähtötilannetta että miettimässä tulevaisuuden vaihtoehtoja sekä Tieraan siirtyvän henkilöstön että järjestelmien ja sovellusratkaisuiden osalta. Myös oma aikaisempi ammatillinen kokemukseni on nimenomaan kuntakentän prosesseista ja niiden kehittämisestä, joten pääsen nykyisessä työssäni laajasti hyödyntämään aikaisempaa pitkää kunta-alan kokemustani ja käyttämään vahvuuksiani. Oma näkemykseni on, että liikkeenluovutuksissa Tieralle siirtyvä ”fyysinen rauta” eli laitteet ja tekniset ratkaisut ovat lähtökohtaisesti keskenään hyvin samankaltaisia, etenkin riittävän etäältä tarkasteltuna. Ihmiset taas ovat aina erityisiä ja heidän tarpeensa ja odotuksensa vaihtelevia, ja tässä on myös oman työni suola. Pitkä kuntakentän kokemukseni on avuksi myös tässä mielessä ja siirtyvien henkilöiden kanssa keskusteluja käydessä on luottamus helpompi ansaita, kun keskusteluiden kieli ja ymmärrys kokonaisuudesta on suurelta osin jo valmiiksi yhteinen. Olen aikoinani hankkinut myös opettajan pedagogisen pätevyyden ja muutenkin paljon toiminut kouluttajana, joten myös näitä taitojani pääsen hyödyntämään muutostilanteissa.

Liikkeenluovutusprojektien onnistumisessa suuri merkitys on luovuttavan organisaation toiminnalla ja tekemisen kulttuurilla. Mitä aikaisemmin keskusteluja päästään käymään suoraan myös siirtyvien työntekijöiden kanssa, sen paremmat ovat mahdollisuudet kitkattomaan ja sujuvaan muutokseen. Monella siirtyvällä on iso huoli oman työn sisällöistä ja jopa työn jatkuvuudesta ylipäätään, joten oikean informaation jakaminen oikeaan aikaan on ensiarvoisen tärkeää. Tiera myös tarjoaa muutoksen yhteydessä paljon erilaisia tukimalleja, joten apua siirtymiseen on tarjolla runsaastikin. Jokaiselle siirtyvälle tehdään mm. henkilökohtaiset osaamiskartoitukset, joiden myötä jokaiselle varmasti löytyy oman kiinnostuksen mukainen tehtävä ja urapolku myös tulevaisuutta ajatellen.

Omat ammatilliset unelmani liittyvät nimenomaan kuntakentän kestävyysvajeen ratkaisemiseen ja parantamiseen tekniikan keinoin. Muutoksessa mukana oleminen, toimivien ratkaisujen löytäminen ja myös niiden eteenpäin levittäminen kiinnostaa ja motivoi minua suuresti. Haluan päästä omalta osaltani vaikuttamaan ja olemaan kehityksessä mukana. Vaikka olen koko työurani toiminut IT-alalla, eivät itse laitteet ja niihin liittyvä tekniikka ole minulle tärkeää, vaan omalla kohdallani ”se juttu” ovat nimenomaan prosessien ja ihmisten kehittäminen valmentavalla otteella. Nykyisessä työssäni Tieralla pääsenkin olemaan paljon näiden minua kiinnostavien elementtien kanssa tekemisissä. 

Aina olen myös ollut kova kertomaan mielipiteitäni, joko pyydettynä tai pyytämättä, joten sittemmin olen aktivoitunut myös somessa ja muutaman vuoden ajan julkaissut ajatuksiani lähinnä LinkedInissä. Siellä kommentoin ja jaan mielelläni nimenomaan johtamiseen, esimiestyöhön tai IT-maailmaan liittyvää sisältöä. Myönnettäköön myös, että muiden kommentit ja peukutukset kyllä jossain määrin myös koukuttavat ja kannustavat lisää kirjoitteluun ja ajatustenvaihtoon. Pyrin säännöllisesti tuomaan omissa postauksissani esille myös Tieran kuulumisia ja tekemisiä, ja näistä olen useinkin sitten eri työyhteyksissä huomannut, että ne on huomattu ja niillä on mahdollisesti ollut vaikutustakin.  

Työn vastapainona eräs tärkeä harrastus minulle on jo 25 vuoden ajan ollut salibandy, jossa olen vuosien saatossa toiminut käytännössä kaikissa mahdollisissa rooleissa valmentajasta lähtien. Pelaamme saman porukan kanssa muutaman kerran viikossa ja olemme mukana paikallisessa harrastesarjassa. Pelaaminen auttaa toki fyysisen kunnon ylläpitämisessä, mutta itselleni vieläkin tärkeämpää pelatessa on pääkopan purkaminen ja sitä kautta työstä palautuminen. Toinen, kenties vieläkin tärkeämpi harrastus on poikani kanssa legojen rakentelu. Tämä on kivaa yhdessä tekemistä, joka innostaa myös isiä jopa siinä määrin, että ajoittain huomaan pojan karanneen jo ihan muihin hommiin, kun isillä on vielä kiinnostava rakennusprojekti vaiheessa. 

Jani Setälä.jpg

 

Rekrytoin

Joko Kuntien Tiera Oy on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

Teamtailor

Työnantajamielikuva / Employer Branding Teamtailorilta