Työskentelen johtavana ratkaisupäällikkönä Tieran Ulkoistuspalveluiden Ratkaisut-tiimissä. Jo ennen uraani Tierassa minulle oli kertynyt yli 20 vuoden kokemus IT-palvelualalta ja erilaisista IT:n johtamiseen liittyvistä kehityshankkeista, joissa mm. asiakkaiden ja toimittajien välisen yhteistyön parantaminen on noussut usein esille. Kaiken kaikkiaan olen työurani aikana päässyt eri keinoin tutustumaan useiden kymmenien kuntien, kaupunkien tai sote-organisaatioiden IT-toimintoihin, nyt Tieran palveluksessa ja aikaisemmin oman yritykseni tai edellisen työnantajani kautta. Julkisen sektorin lisäksi kokemusta on karttunut myös teollisuuden ja rakentamisen toimialojen IT-toiminnoista.

Ulkoistukset nähdään Tierassa strategisesti merkittävänä liiketoimintana, joten sain Tieralle tultuani ensitöikseni selkeyttää toimintamallia, joilla määrittelemme kumppanuuksia. Tämän työn tuloksena olen kehittänyt Polku Tieraan-konseptia, jonka avulla saamme selkeät askelmerkit strategisten kumppanuuksien rakentamisen tueksi yhdessä omistajiemme kanssa. Tiera on kuntaorganisaatioiden itsensä omistama yritys, joten toiminnallamme on aidosti yhteiskunnallista merkitystä. Yksittäisen kuntasektorin organisaatiota leveämpien hartioidensa avulla Tiera kykenee auttamaan omistajiaan heidän toimintansa kehittämisessä IT:n ja digitalisaation keinoin. Samalla myös mahdolliset riskit usein pienenevät. Kuntalaisen ja kunnan muiden asiakkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa parempia, toimivampia ja saavutettavampia moderneja palveluita, joiden olemassaolo saattaa olla jopa äärimmäisen tärkeä elinvoimakysymys koko kunnalle. Omistajarakenteestaan johtuen Tieralla on edellytykset toimia kuntasektorin toimijoiden aitona hyötyä tuottavana kumppanina, joka ymmärtää ja elää heidän kanssaan yhteistä arkea. Itseäni tämä Tieran potentiaalin hyödyntäminen ja kuntakentän kehittäminen motivoi suuresti. Olenkin viihtynyt Tieralla todella hyvin ja koen, että pääsen työssäni laajasti hyödyntämään myös omia vahvuuksiani ja osaamistani sekä aikaisempia kokemuksiani.

Ulkoistushankkeissa oma roolini on olla nimenomaan myynnin tukena kuntasektorin ylimmän johdon tapaamisissa, joissa mahdollista kumppanuutta lähdetään rakentamaan jokaisen kuntaorganisaation oman tahtotilan mukaisesti ja sen strategia huomioiden. Yksittäiselle omistajaorganisaatiolle palveluiden ulkoistaminen on aina suuri strateginen päätös, jonka syntyminen vaatii avointa vuorovaikutusta ja meidän puoleltamme todella paljon valmistelutyötä. Strateginen kumppanuus merkitsee sitoutumista pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka tulee perustua luottamukseen. Polku Tieraan -malli onkin koettu Tieran omistajissa hyväksi tavaksi lähteä rakentamaan luottamukseen perustuvaa yhteistyötä. Käytännössä keskusteluyhteyden avautumisen jälkeen pidämme kunnan ylimmän johdon ja tietohallinnon kanssa tietyn määrän yhteisiä työpajoja, joissa kirkastamme keskeisiä asioita strategisen kumppanuuden määrittelemiseksi ja tuotamme validia tietoa päätöksenteon tueksi. Näiden hankkeiden ja työpajojen suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen muodostaa pääosan toimenkuvaani. Lisäksi noin vuosi sitten tehdyn organisaatiomuutoksen myötä vastuulleni tuli esimiehenä toimiminen Ratkaisut-tiimin jäsenille. 

Kumppanuuksien rakentamisen lisäksi Ratkaisut-tiimi tuottaa erilaisia tietohallinnon asiantuntijapalveluja ostettavina ratkaisuina. Esimerkkeinä näistä ovat mm. tietohallintopäällikön tehtävät tai erilaisten tietohallintojen kehityshankkeisiin liittyvä asiantuntijakonsultointi ostettavana palveluna. Isossa kuvassa Ratkaisut-tiimissä siis perehdytään, vaikutetaan ja kehitetään kuntasektorin IT-toimintoja tukemalla omistajiemme tietohallintojen kyvykkyyksien kehittymistä ja rakentamalla kumppanuuksia Tieran ja omistajiemme välille. Tiimissäni työskentelee korkean tason asiantuntijoita, joten oma roolini esimiehenä on lähinnä kirkastaa heille työn tekemisen kehykset ja yleiset suuntaviivat, joiden puitteissa he hyvin itsenäisesti vastaavat työnsä sujuvuudesta ja sen päivittäisistä sisällöistä. Omasta taustastani johtuen minulla on myös ymmärrystä tiimini asiantuntijoiden käytännön arjesta ja työympäristöistä, joten tarvittaessa olen toki käytettävissä myös sparraajan roolissa. 

Myös vapaa-ajallani valmentaminen on ollut isossa roolissa: futis on aina ollut lähellä sydäntäni ja toimin vielä muutama vuosi sitten omien poikieni joukkueiden vastuuvalmentajana sekä juniorivalmentajana yli 10 vuoden ajan. Edelleenkin valmentava ote tahtoo vähän ajoittain puskea pintaan, kun käymme poikien kanssa kivoja keskusteluja peleistä, onnistumisista ja kehittymisestä. Nykyisin olen kuitenkin ihan puhtaasti futisisä ja nautin suuresti siitä, kun saan katsoa pelejä pelkästään kentän laidalta käsin. Itsekseni toki välillä mumisen eri pelitilanteisiin liittyviä juttuja siinä samalla. Nyt on kuitenkin aika nauttia tästä roolista, joka onkin ihan loistava tapa viettää vapaa-aikaa.

Joko Kuntien Tiera Oy on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

  • Anne Holopainen
  • Anne Talvitie
  • Antti Hälikkä
  • Anu Lamberg
  • Arja Fodstad
  • Arto Vainiomäki
  • Atte Silventoinen
  • Christo Romberg
  • Erkki Laine
  • Firzeta Jakupovic
Teamtailor

Työnantajamielikuva / Employer Branding Teamtailorilta